LANEFYLD

STOPT

Na zorgvuldige overweging en uitgebreid marktonderzoek hebben we met een zwaar hart besloten om de activiteiten van Lanefyld te beëindigen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de markt voor onze diensten helaas te klein is en de benodigde investeringen te groot zijn om op een duurzame wijze verder te kunnen groeien.

We zijn ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt en willen iedereen bedanken die ons op deze reis heeft ondersteund. Jullie enthousiasme en betrokkenheid waren voor ons van onschatbare waarde.

Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met oprechte dankbaarheid,

Yff, Oprichter van Lanefyld

Binnen Lanefyld hebben we de overtuiging dat we de rollator kunnen verbeteren. In een wereld waar auto’s zelfrijdend zijn geworden, mensen elkaar ontmoeten met behulp van virtual reality en computers in je broekzak passen, is de rollator maar nauwelijks veranderd. Lanefyld gaat hier verandering in brengen. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van twee producten: CLAIR en FLORA. Met FLORA willen we het aantal val ongelukken met rollators terugdringen door ons slimme remsysteem in te zetten die altijd een oogje in het zeil houdt. Met CLAIR willen we ervoor zorgen dat revalidanten sneller naar huis mogen door het loopgedrag te analyseren en dit terug te koppelen naar de revalidant en de therapeut. Met beide producten hopen we dat mensen mobieler en gezonder thuis kunnen blijven wonen of sneller naar huis mogen!

Technologie & rollators

FLORA

Falling Less by Ongoing Risk Analysis

Veiligheid
geïntegreerde technologie
Slimme sensoren

Jaarlijks vallen er wereldwijd ongeveer 500.000 mensen met hun rollator. Dit veroorzaakt veel leed. Van deze mensen breekt 150.000 een heup. Bovendien leidt dit wereldwijd tot zo’n 5,5 miljard euro aan zorgkosten.

Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelt Lanefyld in samenwerking met Kinetic Analysis, FLORA. FLORA monitort rollatorgebruikers met behulp van sensortechnologie en activeert de remmen wanneer dit nodig is. De ontwikkeling van FLORA wordt ondersteund door het RVO via het MIT-zuid R&D-programma.

FLORA moet het ABS-systeem van de rollator worden. De rollator wordt namelijk in 50% van de gevallen verkeerd of onveilig gebruikt, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en val ongelukken. Zodra er zich een val ongeluk voordoet kan dit grote gevolgen hebben voor de rollatorgebruiker, bijvoorbeeld sociale isolatie, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of, in de meest ernstige gevallen, de dood.

Om gevaarlijke situaties en de gevolgen ervan te voorkomen gebruikt de FLORA slimme technologie om te beoordelen of er een ongeluk aanstaande is. Zodra het systeem heeft bepaald dat een situatie daadwerkelijk gevaarlijk is grijpt het in door de elektrische remmen te activeren of geeft het feedback door een trilling in het handvat dat de gebruiker laat weten dat ze hun houding moeten aanpassen. Door deze manieren van feedback terug te koppelen krijgt de rollatorgebruiker tijd om zichzelf te corrigeren (of in de meest ernstige gevallen op te vangen) om hun weg weer op een veilige manier te vervolgen.

Naast veiligheid hechten we veel waarde aan esthetiek en gebruiksgemak en zijn we ervan overtuigd dat deze eigenschappen altijd hand in hand moeten gaan. Dit maakt dat bij FLORA  alle techniek in het frame is verwerkt en de rollator te gebruiken is zoals elke traditionele rollator. Hierdoor hoeft u geen training te volgen om FLORA te gebruiken en valt de elektronica van dit systeem niet op waardoor u er voor de voorbijganger niet anders uitziet dan de normale rollatorgebruiker, maar tegelijkertijd wel een stuk veiliger loopt!

Kennismaken met FLORA?

Schrijft u zich dan in via onderstaande link om mee te doen aan ons gebruikersonderzoek of om te pre-registreren voor als FLORA op de markt komt.

Visie

Bijdragen aan gezond en mobiel ouder worden door de ontwikkeling van slimme hulpmiddelen

Missie

Rollators weer innovatief maken zoals ze 50 jaar geleden ook waren

Waarden

Het CLAIR systeem is ontwikkelt voor de geriatrische (ouderen) revalidatiezorg. Binnen deze zorgvorm is het van groot belang dat de revalidant de beweegdoelen, die door de fysiotherapeut zijn opgesteld, haalt. Zodra deze beweegdoelen niet worden behaald kan dit namelijk een negatieve invloed hebben op het herstel of de duur van het traject. Hiernaast is het ook belangrijk dat de revalidant zijn benen niet overbelast door er te veel op te steunen bijvoorbeeld tijdens het herstellen van een gebroken been.

CLAIR is de enige rollator die met hoge nauwkeurigheid inzicht kan bieden in de drukuitoefening op de benen en het behalen van de loopdoelen. Met dit inzicht worden revalidanten gemotiveerd om te blijven bewegen op een goede manier!  

Op dit moment zijn er weinig alternatieven beschikbaar die op een eenvoudige manier de fysiotherapeut en cliënt inzicht kunnen bieden in hoeveel er wordt bewogen buiten de therapie. Dit gebrek aan inzicht maakt dat de cliënt geen idee heeft of de beweegdoelen worden behaald en heeft daarnaast een demotiverende werking omdat het idee ontstaat dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt.

CLAIR biedt de fysiotherapeut en cliënt de mogelijkheid om met concrete data het beweeggedrag in te zien. CLAIR meet namelijk de gelopen afstand, de snelheid en druk die uitgeoefend wordt op de rollator en koppelt dit direct terug via een LCD scherm dat op de rollator is geplaatst. Hierdoor neemt kans dat de gebruiker niet weet hoeveel er is bewogen of nog bewogen moet worden, af. De therapeut krijgt hier ook een terugkoppeling van zodat er tijdige interventies kunnen plaatsvinden als het bewegen toch minder voorspoedig verloopt dan gepland.

De therapeut of revalidant kan de data rechtstreeks van het LCD scherm dat op de rollator is geplaatst aflezen of op een gedetailleerder niveau via het online dashboard. Zowelhet LCD scherm als het dashboard staan rechtstreeks in verbinding met de Lanefyld database en hebben de mogelijkheid om real-time data terug te koppelen.

Het online dashboard maakt zorg op afstand mogelijk doordat de zorgverlener de revalidant niet meer fysiek hoeft te bezoeken of te zien om te bepalen of de revalidant voldoende beweegt.

CLAIR

Clever Analyses and Insights by rolling

Analyse
Inzicht
Terugkoppeling

Ondek meer

Over ons

27 jaar en een passie voor rollators. Deze gezamenlijke passie is de reden geweest waarom wij Lanefyld zijn gestart.

Yff en Thijs zijn los van elkaar een rollator bedrijf gestart en zijn elkaar per toeval tegen het lijf gelopen.

Yff is begonnen met zijn eigen rollator bedrijf en richtte zich volledig op het veiliger maken van de rollator. Vanuit zijn studie is hij in aanraking gekomen met rollators en heeft hij zijn thesis geschreven over een val veilige rollator. Tijdens het schrijven van deze thesis heeft Yff een prototype gebouwd en gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. Business Insider heeft hier een artikel over geschreven wat Thijs heeft gelezen.

Thijs zag dat er een behoefte was aan design rollators en dat het voor sommige mensen echt een enorme drempel is om met een rollator te gaan lopen, ook als het beter is voor hun gezondheid. Het gevoel dat hij hier wat mee moest doen kon hij niet loslaten, wat reden genoeg was om een eigen bedrijf te starten. Tijdens dit proces heeft hij het artikel over Yff zijn veilige rollator gelezen waar hij erg enthousiast van werd. Na het lezen van dit artikel heeft Thijs vrijwel direct contact opgenomen met Yff om een mogelijke samenwerking te verkennen.

Na veel gesprekken kwamen ze tot de conclusie dat het bundelen van krachten en producten de slimste zet was en gingen ze verder onder de naam Lanefyld.

Neem contact op

Nummers

Email

Wanneer je ons kunt bereiken

Yff Verstraeten

Founder

Orthopedisch ingenieur en industrieel ontwerper Technische Universiteit Eindhoven. Gespecialiseerd in health-tech & orthopedisch ontwerp

Thijs Veldhuis

Founder

Industrieel ontwerper Hanze University of Applied Sciences Groningen.

Gespecialiseerd in sales & leiderschap

 Jeroen van Bommel 

Member advisoryboard

Bedrijfseconomie en Accounting & finance TIAS. Gespecialiseerd in financieel management

nl_NLNederlands